رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به برخی وعده‌های غیر واقعی نامزدهای انتخاباتی گفت: نامزدها سلامت روان مردم را تخریب نکنند.

عباسعلی الهیاری با تاکید بر اینکه مشارکت مردم برای توسعه سیاسی، اقتصادی، امری ضروری است، گفت: با ارایه شعار و وعده های انتخاباتی نادرست که تنها به منظور کسب رای است به اعتماد مردم خدشه وارد می شود.
وی به نمونه ای از وعده ها اشاره کرد و افزود: هم اکنون مردم تحت تأثیر مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی هستند و نباید از این موضوع به عنوان حربه تبلیغاتی بهره گرفت؛ چرا که تبلیغات وعده های دورغین سبب افزایش حجم آسیب‌های روانی و استرس در جامعه می‌شود.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ادامه داد: برخی از نامزدها چنان وعده به مردم می‌دهند که با هیچ ساختار قانونی و اجرایی کشور قابل وصول نیست.
الهیاری تصریح کرد: این مساله عوارض زیادی را به همراه دارد و نارضایتی مردم را سبب می‌شود. از طرفی باور عمومی را خدشه‌دار می کند و در آینده مشکل‌ساز می‌شود.
حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمدباقر قالیباف، سیدابراهیم رئیسی، مصطفی آقامیرسلیم و مصطفی هاشمی طبا نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شده اند و در زمان حاضر نیز در حال فعالیت تبلیغاتی هستند.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ٢٩ اردیبهشت ماه جاری در سراسر کشور برگزار می شود.